Reducir tipografía Aumentar tipografía Versión imprimir 

TARIFES ITV GRUPO ITEVELESA CATALUNYA


Tarifes un 15% més baixes


Les tarifes de les estacions ITV de Grupo Itevelesa a Catalunya són un 15% més econòmiques que les de les altres estacions ITV per a tots els tipus de vehicicles i per a tots els tipus d’inspeccions.

Totes les tarifes indicades inclouen les taxes i l’IVA.

La segona inspecció és gratuïta excepte aquelles que es realitzin transcorreguts més de quinze dies naturals de la primera inspecció.
TIPUS DE VEHICLE 1a. INSP. PERIÒDICA
   
Autobusos i camions de més de 3500 kg 58,01 €
Remolcs de més de 3500 kg 39,17 €
Vehicles lleugers ≤ 3500 kg no catalitzat 38,09 €
Vehicles lleugers ≤ 3500 kg catalitzat 41,73 €
Vehicles lleugers ≤ 3500 kg dièsel 47,27 €
Remolcs fins a 3500 kg 33,76 €
Turismes ≤ 3500 kg no catalitzat 34,19 €
Turismes ≤ 3500 kg catalitzat 35,06 €
Turismes ≤ 3500 kg dièsel 39,30 €
Vehicles a motor fins a 3 rodes (motos i ciclomotors) 18,64 €
Vehicles especials 34,19 €
Tractors i maquinària agrícola autopropulsada 31,77 €
Remolcs agrícoles 9,85 €
   
TIPUS DE VEHICLE 2a. INSP. ó
INSP. VOLUNTÀRIA /
SEGURETAT - MEDIAMBIENT
   
Autobusos i camions de més de 3500 kg 32,37 €
Remolcs de més de 3500 kg 21,02 €
Vehicles lleugers ≤ 3500 kg no catalitzat 20,42 €
Vehicles lleugers ≤ 3500 kg catalitzat 22,60 €
Vehicles lleugers ≤ 3500 kg dièsel 25,93 €
Remolcs fins a 3500 kg 17,82 €
Turismes ≤ 3500 kg no catalitzat 18,07 €
Turismes ≤ 3500 kg catalitzat 18,60 €
Turismes ≤ 3500 kg dièsel 21,10 €
Vehicles a motor fins a 3 rodes (motos i ciclomotors) 8,69 €
Vehicles especials 18,07 €
Tractors i maquinària agrícola autopropulsada 16,66 €
Remolcs agrícoles 4,25 €
   
TIPUS DE VEHICLE INSPECCIONS NO PERIÒDIQUES *
   
Vehicles usats d'importació o intracomunitaris 82,76 €
Vehicle històric amb resolució 36,96 €
Vehicle històric sense resolució 150,46 €
Reformes i legalització d'enganxalls 36,96 €
Reformes simples 28,03 €
Canvi de servei 28,03 €
Idoneitat al Transport escolar 36,96 €
Diligències i anotacions 1,98 €
Dictàmens parcials i amb mesura d'emissions en vehicles de gasolina 11,88 €
Dictàmens amb mesura de les emissions de fums (opacitat) en vehicles lleugers, turismes, especials 18,60 €
Dictàmens amb mesura de les emissions de fums (opacitat) vehicles pesats 23,67 €
Vehicles accidentats 77,99 €
Reencunyament bastidor 62,01 €
Duplicats per deteriorament 1,98 €
Duplicats per robatori 28,16 €
Duplicats per pérdua, rehabilitació o canvi de matrícula 36,96 €
Adaptació per conductors minusvàlids 36,96 €
Taxímetre i Comptaquilòmetres 10,11 €
ATP / ADR 82,76 €
PESATGE: 1 EIX / 2 EIXOS / 3 EIXOS / 4 EIXOS / 5 EIXOS 4,25 / 8,49 / 12,74 / 16,99 / 21,24 €
   
* En funció del servei s'ha de fer també inspecció periòdica, de seguretat o dictamen parcial.
   
Calibració de tacògraf (**)  
INSPECCIÓ 1ª Fase: 46,13 €
INSPECCIÓ 2ª Fase: 27,48 €
PILA: (Per a tacògraf digital VDO Siemens, previ consentiment de l'usuari) 24,20 €
ROTLLO DE PAPER: (En cas de no disposar el vehicle de suficient paper) 6,05 €
 
** RESTRICCIONS DE LA INSPECCIÓ
Activitat limitada com a centre tècnic, a controls periòdics i el seu corresponent calibratge de tacògrafs digitals i analògics de vehicles d'un eix motriu (4 x 2; 6 x 2; etc.).
GRUPO ITEVELESA - Estacions ITV a Catalunya - 977 50 80 27 - atencioncliente@itevelesa.com -  Política de cookies  - Política de Protecció de Dades