POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES


DADES DE L'EMPRESA

La informació facilitada per l'usuari a través de qualsevol dels formularis del lloc web o en passar inspecció en els nostres centres ITV, serà inclosa en un o diversos fitxers responsabilitat de GRUPO ITEVELESA, S.L. (En endavant, GRUPO ITEVELESA), amb domicili en carrer Princesa, 47 - Planta 7 C-D, 28008 Madrid.


USUARIS DE LA WEB

Per utilitzar alguns dels serveis de www.itevelesa.com, els usuaris han de proporcionar prèviament a GRUPO ITEVELESA certes dades de caràcter personal. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades, GRUPO ITEVELESA titular del lloc web, informa l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat pel titular de www.itevelesa.com i sota seva responsabilitat, amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud i seran tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles per tercers per a finalitats diferents per les que han estat sol·licitades.

Tots els camps del formulari de contacte a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, de manera que GRUPO ITEVELESA pugui informar correctament dels serveis prestats per l'entitat.

Per la seva banda, l'usuari garanteix que les dades personals facilitades a GRUPO ITEVELESA són veraces i es fa responsable de comunicar a aquest qualsevol modificació en els mateixos.

L'enviament de dades personals amb l'ús dels formularis electrònics de GRUPO ITEVELESA o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses amb la finalitat d'atendre la seva petició o consulta. Per a aquesta finalitat, legitimada per el seu consentiment, les seves dades es conservaran el temps necessari per atendre la seva sol·licitud.

GRUPO ITEVELESA ha adoptat els nivells de seguretat i de protecció de dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. GRUPO ITEVELESA no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del seu tractament i portabilitat, quan aquests drets siguin aplicables, en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. De la mateixa manera, el consentiment de l'usuari per al tractament de les seves dades personals serà revocable en tot moment. Per a qualsevol de les dues accions anteriors, l'usuari podrà dirigir-se a rgpd@itevelesa.com o a GRUPO ITEVELESA, S.L. a l'adreça postal C / Princesa, 47 - 7a C-D, 28008 Madrid, indicant com a referència "Protecció de Dades" i acreditant la seva identitat.


CITA PRÈVIA EN LÍNIA

GRUPO ITEVELESA, informa a l'usuari que les dades personals que ens faciliti per la reserva de cita prèvia en línia a través del lloc web o de manera telefònica seran incloses en un fitxer de la seva titularitat, l'única finalitat és la gestió i posterior confirmació de la cita prèvia línia d'ITV a les nostres delegacions.

Amb les finalitats exposades les seves dades seran mantinguts el temps necessari per a la gestió dels serveis, sent posteriorment eliminats.

Quan facilita les dades vostè garanteix haver llegit i acceptat expressament el tractament de les seves dades personals conforme al que indica. No obstant això, en tot moment podrà revocar el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del seu tractament i portabilitat, quan aquests drets siguin aplicables, enviant una comunicació a rgpd@itevelesa.com o a la adreça postal GRUPO ITEVELESA, SL C / Princesa, 47 - 7a C-D, 28008 Madrid, juntament amb la còpia del seu DNI, indicant el motiu de la seva sol·licitud.


ENVIAMENT DE L'AVÍS DE VENCIMENT DE ITV

Grupo Itevelesa, S.L., amb domicili en C / Princesa, 47, Planta 7, 28008 Madrid, informa a l'usuari que les dades personals i les de la matrícula del seu vehicle que vostè ens proporcioni, seran incorporades en un fitxer de la seva titularitat, la finalitat és la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió de la relació comercial, estant legitimat en el seu consentiment i el compliment de la relació contractual. Així mateix, si ens atorga el seu consentiment, les seves dades s'utilitzaran per comunicar-li, per qualsevol mitjà, el venciment de la seva inspecció, on a més es podrà incloure informació sobre productes, serveis i promocions pròpies relacionats amb el sector de l'automòbil. Amb aquestes finalitats les seves dades seran conservades mentre hi hagi possibles responsabilitats legals emanades de la relació o vostè decideixi oposar-se a aquest tractament, suprimir les seves dades o limitar el tractament de les mateixes. La informació obtinguda o generada durant la inspecció serà tractada confidencialment i serà cedida a les autoritats en la seva actuació reglamentària i legal.

En tot moment podrà revocar el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del seu tractament i portabilitat, quan aquests drets siguin aplicables, a través de comunicació escrita a l'adreça de dalt indicada, o email a l'adreça de correu electrònic bajaavisoITV@itevelesa.com incloent el seu nom complet, email, telèfon de contacte, el número del seu DNI o document equivalent i la matrícula del seu vehicle, assenyalant el dret que desitja exercir.

Si considera que les seves dades han estat tractades de forma inadequada, tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid www.agpd.es). Així mateix l'informem que, en compliment del que disposa el Reial Decret 920/2017 de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, la matrícula del seu vehicle serà fotografiada i arxivada amb la resta de dades de la inspecció.

Si vostè desitja que l'avisem del venciment de la seva pròxima ITV i no ens ha donat el seu consentiment exprés, pot enviar-nos un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic altaavisoITV@itevelesa.com indicant el seu nom complet, email, telèfon de contacte, DNI i la matrícula del seu vehicle.